Framtidens matfat!

Jordens befolkning øker stadig, og i fremtiden må vi se etter nye måter å fø en stadig økende befolkning. Det er jo ikke bare folketallet som stiger, men velstandsnivået i de fleste delene av verden har økt betraktelig de siste tiårene, og det er i dag vesentlig færre som lever i fattigdom enn det var før. Dette gjør at folk sine krav til mat blir strengere, og færre og færre lever eksklusivt på næringsfattig kost som bønner ris. Dette gjør at det kreves større og større tilgang på ordentlige proteiner, og da bør vi se etter alternative kilder, for tradisjonelt husdyrhold er dessverre veldig forurensende.

Nye kostholdsvaner

Stim med makrell

De fleste av oss er jo i dag kjent med at industriell kjøttproduksjon, og særlig kvegdrift, sørger for store utslipp av klimagasser. Det tar også opp store landområder, og mye av regnskogen i Brasil har blitt hugget for å få plass til beitemarker for kveg. Om vi får folk til å i større grad spise fisk i stedet for kjøtt, vil vi få ned utslippene, samtidig som det også er sunnere å spise mat fra havet. Et mer fiskebasert kosthold sørger for en smalere midje, men er du ikke fornøyd kan du også få sunn plastisk kirurgi for å fjerne det siste magefettet hos Clinique Bellevue.

Store miljøgevinster

Ved å produsere mer mat i havet, vil vi trenger mindre land til å dyrke mat på, og det er ikke bare fisk som kan brukes. Tang og tare gror godt under vann, og inneholder på samme måte som andre planter stivelse som kan brukes som både dyrefor og menneskemat. Vi kan redde et havområde på størrelse med kina ved å gå over til en mer marin diett på verdensbasis, også finnes det jo et hav av forskjellige spennende fiskearter man kan bruke til nye og spennende matretter.

feather-magazine