Jordens befolkning øker stadig, og i fremtiden må vi se etter nye måter å fø en stadig økende befolkning. Det er jo ikke bare folketallet...